Relaunching of Pondo ng Pinoy

Ang Grade School Department sa pangunguna ng Supreme Pupil Government at kanilang Gurong-tagapayo G. Jerome L. Villaflores ay naipamalas ang kanilang talento sa pagsasayaw ng Pondo ng Pinoy. Itinuro nila kung paano ito sayawin ang Pondo ng Pinoy. Ito ay ang kaganapan ng buhay pero ganap ang buhay kung ang dangal ng bawat isa ay naitataguyod ng hindi ka nakakalimot doon sa naghahanap pa ng kaganapan ng buhay sa pag-ibig ng Panginoon at pag-asa ng Pilipino. Hinihikayat ang mga mag-aaral na mag-ipon ng bente-singko sentimos dahil “anumang magaling, kahit na maliit, basta’t malimit ay patungong langit. Ang paanyayang ito ay naging matagumpay dahil bago magsimula ang lingo ng pagsusulit ay nagpapasa na ang mga mag-aaral sa kanilang guro ng mga kinakailangang proyekto.

Copyright © All Rights Reserved, 2020. Binangonan Catholic College

You cannot copy content of this page