Paskuhan 2019

Ang Pasko ay ang araw ng pagmamahalan at pag-aalala sa kapanganakan ng ating dakilang tagapagligtas na si Hesukristo. Ito rin ang araw kung saan tayo ay nagkakaisa at nagmamahalan. Kaugnay nito, ang Binangonan Catholic College ay nagdiwang ng pasko sa pamamagitan ng isang masayang programa kung saan naipakita ng mga mag-aaral sa Grade School Department ang kanilang iba’t-ibang talento. Nagkaroon ng mga “booth” sa pangunguna ng mga namumuno ng bawat club/ organization, mga palaro katulad ng may kaugnayan sa Pasko. Ang lahat ay masayang naglaro at nagkaroon din ng simpleng “cake raffle”. Sa pagtatapos ng araw ang mga bata kasama ang kanilang mga magulang ay masayang umuwi. Ang mga SPG Officers ay inatasang sumama sa isang “DAMAYAN”- pagbibigay ng simpleng regalo “relief goods” sa mga taong nangangailangan na nakapagbigay ng mga ngiti sa Pamayanan ng Lunsad. Natapos ng SPG Officers na may mga ngiti sa kanilang mga labi.

Copyright © All Rights Reserved, 2020. Binangonan Catholic College

You cannot copy content of this page