DaliTura: Grade School Deparment Recital

Ang Grade School Department Intermediate Level ay naghanda ng isang pinaka hinihintay ng bawat isa ay ang Recital, DaliTura– Ang Dalit Mga katutubong awiting maituturing ang mga awiting papuri sa bayan at sa Diyos.

Ang kultura ng isang bansa ay binubuo ng kanyang mga katutubo at katangi-tanging kaugalian, paniniwala at mga batas. Sa kultura nakikilala ang isang bansa at ang kanyang mga mamamayan. Ang kultura ay mabisang kasangkapan sa pambansang pagkakaisa dahil dito naipapahayag ang tunay na diwa ng pakikipagkapwa. Ang ating mabubuting gawi, kaugalian at kinamihasang Pilipino ay nailalarawan ng ating mga kaalamang-bayan gaya ng mga alamat, kwentong-bayan, pabula at epiko. Kahit na ang mga ito ay makaluma, maari itong pagbatayan ng mga kabutihang asal na dapat ipamana sa mga susunod na henerasyon. Kung kaya’t nararapat nating pananatilihing buhay ang ating mga kultura sapagkat dito nasasalig ang ating pagkakakinlanlan, kaisahan, kamalayan at kinabukasan. Dahil dito ang mga mag-aaral ng Binangonan Catholic College ay magpapakita ng talento sa pagtugtog ng Rondalla.

Ipinakita din ng piling mag-aaral ng Intermediate Level sa talentong pag-awit.  Nagkaroon din ng paggawad ng Sertipiko ng Partisipasyon dahil sa kanilang pagsumikap sa pagtugtog ng instrumenting Rondalla at paggawad ng Sertipiko ng Pagkilala kay G. Nasser Atef Pellas sa angking galing sa pagtuturo nito sa mga mag-aaral. Sa pagtatapos ng gabi ang mga bata kasama ang kanilang mga magulang ay may galak sa kanilang sarili.

Copyright © All Rights Reserved, 2020. Binangonan Catholic College

You cannot copy content of this page