Grade School Department - Buwan ng Nutrisyon 2019

Ang Buwan ng Hulyo ay Buwan ng Nutrisyon na kung saan binibigyang halaga ang pagkakaroon ng malakas na pangangatawan at malayo tayo sa mga iba’t-ibang sakit. Ito ay taunang pagdiriwang sa buong mundo. Layunin nitong maipaalala sa mga magulang na mahalaga ang tamang nutrisyon o tamang pagkain sa mga bata.  Ang paaralan ang pangunahing institusyon o instrumento para maipaabot ang tamang nutrisyon sa pamamagitan ng aktibidad tungkol sa tamang nutrisyon. Naipakita ng mga-aaral ang kanilang talento sa pagsayaw at pagkanta.  Dito din naigawad ang mga sertipiko ng pagkilala sa mga nanalo sa iba’t-ibang patimpalak sa Buwan ng Nutrisyon.

Ang kultura ng isang bansa ay binubuo ng kanyang mga katutubo at katangi-tanging kaugalian, paniniwala at mga batas. Sa kultura nakikilala ang isang bansa at ang kanyang mga mamamayan. Ang kultura ay mabisang kasangkapan sa pambansang pagkakaisa dahil dito naipapahayag ang tunay na diwa ng pakikipagkapwa. Ang ating mabubuting gawi, kaugalian at kinamihasang Pilipino ay nailalarawan ng ating mga kaalamang-bayan gaya ng mga alamat, kwentong-bayan, pabula at epiko. Kahit na ang mga ito ay makaluma, maari itong pagbatayan ng mga kabutihang asal na dapat ipamana sa mga susunod na henerasyon. Kung kaya’t nararapat nating pananatilihing buhay ang ating mga kultura sapagkat dito nasasalig ang ating pagkakakinlanlan, kaisahan, kamalayan at kinabukasan. Dahil dito ang mga mag-aaral ng Binangonan Catholic College ay magpapakita ng talento sa pagtugtog ng Rondalla.

Ipinakita din ng piling mag-aaral ng Intermediate Level sa talentong pag-awit.  Nagkaroon din ng paggawad ng Sertipiko ng Partisipasyon dahil sa kanilang pagsumikap sa pagtugtog ng instrumenting Rondalla at paggawad ng Sertipiko ng Pagkilala kay G. Nasser Atef Pellas sa angking galing sa pagtuturo nito sa mga mag-aaral. Sa pagtatapos ng gabi ang mga bata kasama ang kanilang mga magulang ay may galak sa kanilang sarili.

Copyright © All Rights Reserved, 2020. Binangonan Catholic College

You cannot copy content of this page